Untitled Document

วิธีการชำระเงิน


หากจองบ้านพักหรือแพ็คแก็จทัวร์กันเรียบร้อยแล้ว รบกวนโอนเงินมัดจำ 50 % มาที่...

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านเพ บัญชี ออมทรัพย์

  • ชื่อบัญชี ชุษฎ์ตมา อรุณเวสสะเศรษฐ
  • เลขบัญชี 489-0-16948-8

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพัทยาสาย 2

  • ชื่อบัญชี ชุษฎ์ตมา อรุณเวสสะเศรษฐ
  • เลขบัญชี 669-2-43978-4


Copyright ©2010 www.sametclick.com All rights reserved. Powered by Oofdui


Untitled Document
หน้าแรก รู้จักเกาะเสม็ด จองห้องพัก การชำระเงิน ทริปเที่ยวเกาะ กิจกรรม การเดินทาง การเดินทาง ?