Untitled Document

การเดินทางมายังเกาะเสม็ด


แบ่งการเดินทางออกเป็น 2 ประเภท คือ การเดินทางโดยรถยนต์ และ การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ ถึง ระยอง เดินทางไปได้หลายเส้นทาง

เส้นทางที่ 1

ไปตามทางหลวงหมายเลข 34 บางนา-ตราด ขับมาเรื่อยจนถึงแยก "ชลบุรีเลี่ยงเมือง" หรือเมื่อขับเข้าเส้นบางนา-ตราด แล้วขึ้นทางยกระดับโทลเวย์ 40 กว่ากิโลเมตร ทางสิ้นสุดที่บางปะกง เมื่อลงทางยกระดับแล้ว ให้มองป้ายทางซ้ายมือที่เขียนว่า "ชลบุรีเลี่ยงเมือง" เลี้ยวเข้าเส้นนั้นมา ขับตามป้าย "พัทยา-ระยอง" เรื่อยมาจนสุดทาง ชลบุรีเลี่ยงเมืองจะมาชนกับทางหลวงหมายเลข 36 เลี้ยวไปตามป้ายระยอง จากจุดนั้นห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 60 กิโลเมตร ขับมาเรื่อย ๆ จากนั้นผ่านห้างบิ๊กซี (อยู่ทางซ้ายมือ ) ขึ้นสะพานข้ามแยกตรงมาเลยค่ะ ไม่ต้องเลี้ยวเข้าตัวเมืองระยองนะคะ ให้ตามป้าย "จันทบุรี-ตราด" มาเรื่อย ๆ เพื่อตรงมายัง บ้านเพ ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 19 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่านโรงงาน TPI ก็ขับไปตามป้าย "จันทบุรี" เหมือนเดิม ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงสี่แยกหาดแม่รำพึง ขับตรงมาอีกประมาณ 5-7 นาที ก็จะเจอวัดเขาสำเภาทองทางซ้ายมือ เลยวัดเป็นสามแยกไฟแดง จะมีป้าย "บ้านเพ" ป้าย "เกาะเสม็ด" ให้เลี้ยวขวาเข้าบ้านเพมาเลยค่ะ (ถ้า เลยแยกบ้านเพแยกแรกนี้ไป จะมีอีกสามแยกหนึ่ง มีป้าย "อ่าวเพ" สามารถเลี้ยวขวาเข้าบ้านเพจากแยกนี้ได้เหมือนกันค่ะ ) จากแยกบ้านเพ เมื่อเลี้ยวเข้ามาประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอป้ายทางซ้ายมือว่า "สวนสน" และ "สถานีตำรวจภูธร ตำบลเพ" ให้เลี้ยวซ้ายมาตามป้ายนั้น (ถ้าเลยไปจะเป็นตลาดของฝากและทางตัน ) จากจุดนั้นตรงมาอีกประมาณ 2 กิโลเมตร เจอโค้งหักศอก ให้ขับตามโค้งนั้นมา (มีป้ายท่าเรือนวลทิพย์บอกทาง ) แล้วมาเจอสามแยกศรีบ้านเพ ให้เลี้ยวซ้ายอีกที และตรงมาประมาณ 2 กิโลเมตร จะเห็นสถานีตำรวจอยู่ซ้าย และจะเห็นท่าเรือนวลทิพย์สาขา 2 อยู่ทางขวามือ ตรงข้ามกันเลย ส่วนท่าเรือนวลทิพย์ 1 จะเลยไปอีก 50 เมตรค่ะ

เส้นทางที่ 2

ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) เป็นระยะทาง 220 กิโลเมตร เมื่อถึงตัวเมืองระยอง ให้ขับตรงมาอีกประมาณ 19 กิโลเมตร จะถึงบ้านเพ ให้สังเกตป้าย "บ้านเพ-เกาะเสม็ด" ค่ะ

เส้นทางที่ 3

ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 และแยกซ้ายจากถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 136.5 เข้าทางหลวงหมายเลข 36 เป็นระยะทาง 185 กิโลเมตร ขับมาเรื่อย ๆ จะเจอห้างบิ๊กซี ( กรุณาอ่านรายละเอียดตามเส้นทางที่ 1 ต่อค่ะ )

เส้นทางที่ 4

ไปตามทางหลวงหมายเลข 34 (บางนา-ตราด) และเข้าทางหลวงหมายเลข 3138 โดยผ่านอำเภอบ้านบึง เป็นระยะทาง 179 กิโลเมตร ถ้าออกมาทางนี้เมื่อมาถึงระยองแล้ว ห้างบิ๊กซีจะอยู่ทางขวามือของคุณ เมื่อเจอแยกบิ๊กซีให้เลี้ยวซ้าย ตามป้าย "จันทบุรี-ตราด" (กรุณาอ่านรายละเอียดตามเส้นทางที่ 1 ต่อค่ะ )

เส้นทางที่ 5

ไปตามทางหลวงหมายเลข 3 และเข้าทางหลวงหมายเลข 344 (สาย บางนา-ชลบุรี-แกลง) จากนั้นให้ขับมาตามป้าย "บ้านเพ" หรือ "สวนสน" ขับเลียบสายสวนสนมา เมื่อพ้นสวนสนแล้วจะเห็นท่าเรือนวลทิพย์อยู่ด้านซ้ายมือของคุณค่ะ

เส้นทางที่ 6

สำหรับผู้เดินทางโดยมอร์เตอร์เวย์เมื่อถึงพัทยา แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 36 ไปจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังสามารถ ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-ชลบุรี-บ้านบึง และต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 3138 ผ่าน อำเภอปลวกแดง และอำเภอบ้านค่าย เข้าตัวเมืองระยอง เมื่อถึงตัวเมืองจะเห็นสี่แยกบิ๊กซี ให้เลี้ยวซ้ายตามป้าย "จันทบุรี-ตราด" มา (กรุณาอ่านข้างบนตามเส้นทางที่ 1 )

 

ทางรถโดยสารประจำทาง

มีรถประจำทางออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก(เอกมัย) ไปยังตัวจังหวัดระยองและอำเภอต่างๆ ในจังหวัดหลายเส้นทาง ได้แก่

 

  • สายกรุงเทพฯ-ระยอง รถทัวร์มีตั้งแต่ 05.00 น. 22.00 น. ราคา 117 บาท
  • สายกรุงเทพฯ-บ้านเพ รถทัวร์มีตั้งแต่ 05.00 น. 20.30 น. ราคา 124 บาท
  • สายกรุงเทพฯ-แกลง แหลมแม่พิมพ์ มาบตาพุด ประแสร์ เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2391-8097, 0-2391-2504

สถานีเดินรถระยอง โทร. (038) 611-378 , (038) 611-511

นอกจากนี้ยังมีรถประจำทาง (รถธรรมดา)และรถปรับอากาศชั้น 2 ระยอง ออกจากสถานีขนส่งหมอชิตใหม่ ถนนกำแพงเพชร 2 ทุก 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 04.00-15.00 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง รายละเอียดติดต่อ โทร. 0-2936-2852-66

 


การเดินทางจากบ้านเพไปเกาะเสม็ด

 

ถ้ามารถทัวร์ เมื่อมาถึงแล้ว จะเห็นท่าเรือนวลทิพย์อยู่ตรงข้ามเลยค่ะ ด้านหน้าจะเป็นตลาดของฝากนวลทิพย์ มีของแห้ง ของที่ระลึกขายอยู่มากมายหลายร้าน และเมื่อเดินเข้าไปด้านใน จะเป็นลานจอดรถ (ค่าฝากรถไป-กลับ 50 บาท / วัน , ค้าง 1 คืน 80 บาท ) ถัดจากลานจอดรถเข้าไป ก็จะมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วเรือ สามารถติดต่อซื้อตั๋วเรือได้ที่นี่

 

อัตราค่าโดยสาร

การเดินทางไปหาดต่างๆ
ระยะเวลา (นาที)
ค่าโดยสาร ไป-กลับ/คน
หน้าด่าน - หาดทรายแก้ว
30
100
อ่าววงเดือน
40
120
อ่าวหวาย
60
200
อ่าวกิ่ว - ปะการัง
70
200
อ่าวพร้าว
40
120
อ่าวน้อยหน่า-เสม็ดคลิฟ
30
120

 

จาก ท่าเรือนวลทิพย์ มีเรือโดยสารบริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เรือจะมีเป็นเรือคิวตลอดวัน

- เที่ยวแรก 8.00 น. (เที่ยวต่อไป ออกทุกชั่วโมง วันหยุดออกทุก 30 นาที)

- เที่ยวสุดท้าย 18.00 น. (กลางคืน หลัง 18.00 น. รอครบ 20 คน ออกหนึ่งลำ หากจำนวนไม่ครบ 20 คน ผู้โดยสารที่มีอยู่อาจจะแชร์ในส่วนที่เหลือ เพื่อให้เรือออกเร็ว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ท่าเรือจะเป็นคนแจ้งค่ะ )

หรือเหมาเรือเร็วไปก็ได้ค่ะ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ท่าเรือนวลทิพย์ โทร. 038-651511 , 038-653639 , 081-6424232

 

Copyright ©2010 www.sametclick.com All rights reserved. Powered by Oofdui


Untitled Document
หน้าแรก รู้จักเกาะเสม็ด จองห้องพัก การชำระเงิน ทริปเที่ยวเกาะ กิจกรรม การเดินทาง การเดินทาง